0904 015 168 - 02438 25 89 59
vinhthaihanoi@gmail.com
Nhân Viên Điều Hành Sản Xuất

Nhân Viên Điều Hành Sản Xuất

admin2 2016-05-28 09:57:50

- Lên kế hoạch và điều hành sản xuất, mua vật tư. - Quản lý vật tự phục vụ sản xuất.

Chi tiết
Kế Toán Tổng Hợp

Kế Toán Tổng Hợp

admin2 2016-05-28 09:57:52

- Làm kế toán bán hàng, làm việc tại Văn phòng, bộ phận Phòng kinh doanh. - Công việc: theo dõi đơn hàng, hợp đồng, bán hàng, theo dõi công nợ thu tiền.....và những công việc khác...,

Chi tiết
 Xem chi tiết: http://www.timviecnhanh.com/tuyen-nhan-vien-ky-thuat-dien-bac-ninh-3297625.html

Xem chi tiết: http://www.timviecnhanh.com/tuyen-nhan-vien-ky-thuat-dien-bac-ninh-3297625.html

admin2 2016-05-28 09:58:00

- Làm kế toán bán hàng, làm việc tại Văn phòng, bộ phận Phòng kinh doanh. - Công việc: theo dõi đơn hàng, hợp đồng, bán hàng, theo dõi công nợ thu tiền.....và những công việc khác...,

Chi tiết